ທ່ານ ບຸນເຫຼື່ອມ ບາງແສງທອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ສຳເລັດແລ້ວ 30% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3.189 ເຮັກຕາ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ກາງເດືອນ ພະຈິກ 2019 ນີ້. ການຜະລິດປີນີ້ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເນື້ອທີ່ການປັກດຳຕົວຈິງລຸດລົງຫລາຍ ປັກດຳໄດ້ ພຽງແຕ່ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ນາທົ່ວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະມີຫລາຍບ້ານເຂດນ້ຳແຊຕອນໃຕ້ ປັກດຳໄດ້ພຽງແຕ່ 40% ຂອງເນື້ອທີ່ນາໝົດບ້ານ, ສາຍເຫດຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄພແຫ້ງແລ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ ຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ ເຮັດໃຫ້ການຕົກກ້າຂອງປະຊາຊົນຫລ້າຊ້າ ບາງບ່ອນພັດຖືກນ້ຳຖ້ວມ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຫລາຍສົມຄວນ.

ໄປພ້ອມໆກັບການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ເກັບກູ້ພືດຜົນລະປູກລະດູຝົນແລະສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສາລີ ເກັບກູ້ສຳເລັດແລ້ວ 40% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.156 ເຮັກຕາ. ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ມີຈຳນວນສັດລ້ຽງໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມທັງໝົດ 35.485 ໂຕ, ໃນນີ້ມີ: ງົວ: 1.163 ໂຕ, ຄວາຍ: 145 ໂຕ, ແບ້: 312 ໂຕ, ໝູ: 4.207 ໂຕ, ໄກ່: 20.145 ໂຕ ແລະ ປາ: 626 ໂຕນ ເຖິງຈະມີຈຳນວນສັດລ້ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ການຕອບສະໜອງອັດຕາການບໍ່ລິໂພກພາຍໃນເມືອງກໍ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ສະເລ່ຍ 28 ກິໂລກະລາມ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່9ເດືອນ, ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 67%.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເກັບກູ້ພືດລະດູຝົນແລ້ວ ທາງຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງຈະໄດ້ພ້ອມກັນລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ດຶງດູດເອົານັກທຸລະກິດ ມາສົ່ງເສີມການປູກພືດລະດູແລ້ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຖົ່ວເບີ ຈຳນວນ 9 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ປະມານ 90 ເຮັກຕາ; ໝາກອຶ ຈຳນວນ 3 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ປະມານ 44 ເຮັກຕາ; ໝາກໂມ ຈຳນວນ 1ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ປະມານ 10 ເຮັກຕາ; ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກອ້ອຍ, ຢາສູບ, ຜັກທຽມ – ຜັກບົ່ວຕື່ມອີກ.