ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນການປູກຝັງ - ລ້ຽງສັດ ເຊີງເຂົາເຈົ້າເຄີຍມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ບວກກັບເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ຍາມໃດພັກ-ລັດກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີ່ມ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫັນມາລ້ຽງສັດໃຫ້ກາຍເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງງົວ ຄືກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເຢຍໄກ່ໄຊຢີລີ ທີ່ຢູ່ບ້ານມົກແຫວນ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊີງເປັນຄອບຄົວໜື່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີ່ມຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນທຶນຮອນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ້ຽງ.

ທ່ານ ເຢຍໄກ່ ໄຊຢີລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງແມ່ນເຮັດອາຊີບການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ ປູກເຂົ້າ, ປູກພືດຜັກຈຳນວນໜື່ງ ແລະ ລ້ຽງສັດປີກເພື່ອເປັນສະບຽງອາຫານ ຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນພົບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ ຂາດເຂີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດເຂົ້າກິນ ຍ້ອນສະພາບດິນຟ້າອາກາດບໍ່ອຳນວນຄວາມສະດວກ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ມາຮອດຊຸມປີ 2014 – 2015 ຈິ່ງໄດ້ຫັນມາລ້ຽງງົວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີງົວພຽງແຕ່ 10 ກວ່າໂຕ ຜ່ານການລ້ຽງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນ ຈື່ງໄດ້ສືບຕໍ່ລ້ຽງຂະຫຍາຍການລ້ຽງ ແລະ ໄດ້ມີການປູກຫ້ຍາເພື່ອເປັນອາຫານສັດ. ຕໍ່ມາກໍໄດ້ນຳງົວອອກຂາຍໂດຍສະເລ່ຍ 6-8 ໂຕຕໍ່ປີ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເຢຍໄກ່ ມີງົວທັງໝົດປະມານ 70ໂຕ.

 

ທ່ານເຢຍໄກ່ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ພາຍຫຼັງໄດ້ຫັນມາລ້ຽງງົວຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວເຫັນວ່ານັບມື້ດີຂຶ້ນ. ມີເງິນແຮເກັບໄວ້ໃນຄອບຄົວ ສາມາດຕັ້ງເຮືອນເຄິ່ງຖາວອນຢູ່ 1 ຫຼັງ, ມີໂຮງສີເຂົ້າ, ຊື້ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລົດຈັກ, ມີໂທລະພາບ, ມີເງີນແຮໄວ້ປີ່ນປົວສຸກຂະພາບ ເວລາເຈັບ.
ທ່ານ ເຢຍໄກ່ ໄຊຢີລີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ອາຊີບການລ້ຽງງົວເປັນອາຊີບທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍ ຖ້າປຽບທຽບກັບການເຮັດໄຮ່ຄືແຕ່ກ່ອນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດີ ເໝາະສົມກັບຫຼາຍໆຄອບຄົວທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນການສ້າງອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບ. ສະນັ້ນ ຈິ່ງຢາກແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ກຳລັງຊອກຫາອາຊີບໃນການທຳມາຫາກິນໃຫ້ຫັນມາລ້ຽງງົວເພື່ອເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວນັບມື້ດີຂຶ້ນ.
ສຳຫຼັບຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳການລ້ຽງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກຕື່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະຫຍາຍການປູກຫ້ຍາເພື່ອເປັນອາຫານງົວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.