ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກເມືອງນາໝໍ້ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-26 /12/2019 ໄດ້ເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ຊຸດໃໝ່ດັ່ງນີ້:

 1. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ 23 ສະຫາຍ, ຍິງ 3 ສະຫາຍ ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:
  1 ສະຫາຍ ປອ ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ
  2 ສະຫາຍ ນ. ບົວພອນ ແກ້ວມະນີ
  3 ສະຫາຍ ໄກເພັດ ອິນພູວຽງ
  4 ສະຫາຍ ສົມຈັນ ທະວີວັນຮັກ
  5 ສະຫາຍ ສົມພັນ ພູມີໄຊ
  6 ສະຫາຍ ຫຸມເພັງ ປັນຍາສັກ
  7 ສະຫາຍ ພັທ ບຸນແອງ ສໍສະໝອນ
  8 ສະຫາຍ ພັທ ທອງວັນ ບຸນອິນນະໄຊ
  9 ສະຫາຍ ວັນເພັງ ລາງອາພອນ
  10 ສະຫາຍ ຕຸ້ຍ ລໍວັນແອ
  11 ສະຫາຍ ຕື່ຊົ່ງ ສີສະວົງ
  12 ສະຫາຍ ນ. ແສງອາລຸນ ປັນຍາລໍ
  13 ສະຫາຍ ບຸນເພັງ ຟອງມະຈັກ
  14 ສະຫາຍ ໄມ່ໄຊ ແປງນະເສົາ
  15 ສະຫາຍ ວັນດີ ສີວິໄລພອນ
  16 ສະຫາຍ ບຸນເປີງ ເມກອາລຸນ
  17 ສະຫາຍ ໄຊພອນ ສີຈະເລີນ
  18 ສະຫາຍ ສົມພານ ກັດຕິຍະວົງ
  19 ສະຫາຍ ບຸນມາ ພົມມະປັນຍາ
  20 ສະຫາຍ ຄໍາ ວົງປະຈິດ
  21 ສະຫາຍ ບຸນມາ ທະນະໄຈ
  22 ສະຫາຍ ນ. ບົວຫຼຽນ ວົງບຸບຜາ
  23 ສະຫາຍ ກອງຄໍາ ແກ້ວພົງພັນ

2. ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເອົາຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ແລະ ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນຢ່າງສົມບູນເລືອກເອົາ ເລຂາ, ຮອງເລຂາພັກເມືອງ; ເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກເມືອງ ລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
2.1. ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະກອບມີ 7 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1 ສະຫາຍ ປອ ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ
2 ສະຫາຍ ນ. ບົວພອນ ແກ້ວມະນີ
3 ສະຫາຍ ໄກເພັດ ອິນພູວຽງ
4 ສະຫາຍ ສົມຈັນ ທະວີວັນຮັກ
5 ສະຫາຍ ສົມພັນ ພູມີໄຊ
6 ສະຫາຍ ຫຸມເພັງ ປັນຍາສັກ
7 ສະຫາຍ ພັທ ບຸນແອງ ສໍສະໝອນ
2.2. ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນຢ່າງສົມບູນເລືອກເອົາ ເລຂາ ແລະ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1 ສະຫາຍ ປອ ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ເປັນເລຂາພັກເມືອງ
2 ສະຫາຍ ນ. ບົວພອນ ແກ້ວມະນີ ເປັນຮອງເລຂາພັກເມືອງ
3 ສະຫາຍ ໄກເພັດ ອິນພູວຽງ ເປັນຮອງເລຂາພັກເມືອງ

2.3. ເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກເມືອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1 ສະຫາຍ ນ. ບົວພອນ ແກ້ວມະນີ ເປັນປະທານຄະນະກວດກາພັກເມືອງ
2ສະຫາຍ ສິນທະນູ ວັດທະນະກອນ ເປັນຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກເມືອງ
3 ສະຫາຍ ບຸນຕົວ ທໍ່ເຢຍຮາວ ເປັນຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກເມືອງ


2.4. ເລືອກຕັ້ງເອົາຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ສຳຮອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຜູ້ແທນສົມບູນ ມີດັ່ງນີ້:
  1 ສະຫາຍ ປອ ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ
  2 ສະຫາຍ ນ. ບົວພອນ ແກ້ວມະນີ
  3 ສະຫາຍ ສົມຈັນ ທະວີວັນຮັກ
  4 ສະຫາຍ ສົມພັນ ພູມີໄຊ
  5 ສະຫາຍ ຫຸມເພັງ ປັນຍາສັກ
  6 ສະຫາຍ ພັທ ບຸນແອງ ສໍສະໝອນ
  7 ສະຫາຍ ພັທ ທອງວັນ ບຸນອິນນະໄຊ
  8 ສະຫາຍ ວັນເພັງ ລາງອາພອນ
  9 ສະຫາຍ ຕຸ້ຍ ລໍວັນແອ
  10 ສະຫາຍ ຕື່ຊົ່ງ ສີສະວົງ
  11 ສະຫາຍ ນ. ແສງອາລຸນ ປັນຍາລໍ
  12 ສະຫາຍ ບຸນເພັງ ຟອງມະຈັກ
  13 ສະຫາຍ ໄມ່ໄຊ ແປງນະເສົາ
  14 ສະຫາຍ ວັນດີ ສີວິໄລພອນ
  15 ສະຫາຍ ບຸນເປີງ ເມກອາລຸນ
  16 ສະຫາຍ ໄຊພອນ ສີຈະເລີນ
  17 ສະຫາຍ ສົມພານ ກັດຕິຍະວົງ
  18 ສະຫາຍ ບຸນມາ ພົມມະປັນຍາ
  19 ສະຫາຍ ຄໍາ ວົງປະຈິດ
  20 ສະຫາຍ ນ. ບົວຫຼຽນ ວົງບຸບຜາ
 2. ຜູ້ແທນສຳຮອງ
  1 ສະຫາຍ ບຸນມາ ທະນະໄຈ
  2 ສະຫາຍ ກອງຄໍາ ແກ້ວພົງພັນ