ຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ນີ້ ຄະນະພັກ,ຄະນະນໍາຂອງຂະແໜງການເງິນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ນຳພາຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດ ພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ໂດຍຖືເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ພ້ອມທັງສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ ແນວຄິດ,ມີຫຼັກຫມັ້ນ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມທັງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມທິດທາງແຜນການຂອງຕົນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 12 ມາດຕະການດ້ານລາຍຮັບ ແລະ 7 ມາດຕະການດ້ານລາຍຈ່າຍ ຂອງຂະແໜງການເງິນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍ ເຮັດໃຫ້ການການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຂອງແຂວງ ໄດ້ທັງຫມົດ 58,701,671,795 ກີບ ( 58 ຕື້ 7ຮ້ອຍກວ່າລ້ານກີບ ).

  ທ່ານ ອິນທາ ລືນາມມະຈັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ການເງິນແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ: ຕົວເລກແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຂອງແຂວງປະຈຳປີ 2019 ນີ້ ແມ່ນ 129 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ແຜນລາຍຮັບພາສີ 17 ຕື້ກີບ,ສ່ວຍສາອາກອນ 105 ກວ່າຕື້ກີບ,ແຜນລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 6 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ແຜນລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະກັນໄພ 200 ລ້ານກີບ. ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນໄລ ຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ລວມທັງພູດສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງຫມົດ 58 ຕື້ກວ່າກີບ. ເທົ່າກັບ 93,88% ທຽບໃສ່ແຜນ ການປີ ເທົ່າກັບ45,40%. ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພູດສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 4,7 ຕື້ກວ່າກີບ,ເທົ່າກັບ 55,46% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 27,73%,ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 53 ຕື້ 900 ກວ່າລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 99,92% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 48,08%. ນອກນັ້ນ ຍັງມີລາຍຮັບດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງ ຕື່ມອີກ ເຊິ່ງຕາມແຜນປີ2019 ນີ້ແມ່ນ 328 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ໄດ້ຮັບການດຸ່ນດ່ຽງຕົວຈິງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 169 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 85,66% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 51,55%.   ສ່ວນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ ທາງຂະແໜງການເງິນ ໄດ້ວາງແຜນສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງແຂວງໃຫ້ບັນລຸຕາມຕົວເລກຄາດຫມາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ທັງລາຍຮັບພູດຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄື 60 ຕື້ກວ່າກີບ.