ບ້ານຍໍ້ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງແບງ ປະມານ 7 ກິໂລແມັດ, ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າລື້ ໄດ້ປະກາດເປັນບ້ານວັດທະນະທຳແລ້ວ.
ສະພາບ ການເຂົ້າເຖິງບ້ານ ແມ່ນສາມາດທ່ຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ຢູ່ຕິດກັບເສັ້ນທາງເລກ 2 W, ທ່າແຮງຂອງບ້ານ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າລື້ເກົ່າແກ່ບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ມີມູນ ເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ລ້ຽງສັດ, ທາງດ້ານສີລະປະວັນນະຄະດີ, ການຕໍ່າຫູກ ແລະ ການຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ເປັນເອກະ ລັກບ້ານຂອງເຜົ່າລື້ ແລະ ທາງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານມາແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ ເຫັນວ່າໄດ້ມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວເລີ່ມສົນໃຈເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ພັກແຮມນຳເຮືອນປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາຈາກຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ຕົ້ນກຳເນີດຂອງບ້ານຍໍ້ ແມ່ນມາຈາກ 12 ພັນນາລື້ (ເມືອງຍໍ້) ປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ປີ 914 ໄດ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານມາພັກຢູ່ ບ້ານນາງົວ. ເບື້ອງຕົ້ນມີແຕ່ 10 ຄອບຄົວ. ໃນເວລານັ້ນ ການດຳລົງຊີວິດ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຕໍ່ມາມີ 3 ຄອບຄົວໄດ້ກັບຄືນບ້ານເກົ່າ ຍັງເຫຼືອພຽງ 7 ຄອບຄົວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ພາກັນຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຕັ້ງຢູ່ບ້ານຍໍ້ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້. ການຍົກຍ້າຍບ້ານໃນຄັ້ງນັ້ນ ແມ່ນຕິດພັນກັບການ ເຊື່ອຖືສາສະໜາພຸດ. ເມື່ອກ່ອນການຍ້າຍບ້ານ ແມ່ນມີຈົວນ້ອຍອົງໜຶ່ງໄດ້ມານຳ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຊື່ອຖືໄດ້ປະຕິບັດແບບດັ້ງເດີມຕໍ່ໆກັນ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້.

 

ບ້ານຍໍ້ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຍັງຮັກສາມູນເຊື້ອ ອັນເກົ່າແກ່ອັນດີງາມ ທີ່ສືບທອດກັນມາຕັ້ງແຕ່ເດີມ ແຕ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍທີ່ ກຳເນີດມາຈາກ 12 ພັນນາລື້ ແລະ ເປັນກຸ່ມບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຍັງໄດ້ຮັກສາມູນເຊື້ອ ການຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ແບບພື້ນບ້ານປະຈຳເຜົ່າ ທີ່ມີສີໄມ້ລາຍມື ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຕ່ຳຫູກທໍໄໝ, ປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ການຈັກສານ ແລະ ວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ແບບດັ່ງເດີມຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.